Actueel


Lees meer


Mijn Belastingdienst Zakelijk

04 December 2018
De Belastingdienst start op 3 januari 2019 met een nieuw portaal voor ondernemers: Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Laat uw herinvesteringsreserve (HIR) niet vrijvallen

09 November 2018
Heeft u een herinvesteringsreserve gevormd? Ga dan na of de herinvesteringstermijn van drie jaar in 2018 verloopt. Indien u tegen het einde van de termijn zit dan moet u een herinvestering doen anders valt de herinvesteringsreserve vrij in de winst en bent u hierover belasting verschuldigd.

Schenking gekregen? Online doorgeven!

01 October 2018
Wilt u voor schenkingen die u in 2018 kreeg of gaat krijgen, aangifte schenkbelasting doen? Dan kunt u sinds kort gebruik maken van de online aangifte in Mijn Belastingdienst.

Teruggaaf buitenlandse btw

17 September 2018
Bent u ondernemer met btw belaste prestaties? En heeft u in 2017 een factuur uit een ander land van de EU ontvangen? Verzoek dan voor 1 oktober 2018 om teruggaaf van deze btw.

Checklist naheffingsaanslag BTW

03 September 2018
De belastingdienst verstuurt binnenkort weer de naheffingsaanslagen voor de btw. Over die aanslagen krijgt de belastingdienst regelmatig vragen. Om ondernemers te ondersteunen heeft de belastingdienst een checklist ontwikkeld waarmee gemakkelijk kan worden gecheckt wat u moet doen.

Definitieve berekeningen LIV verstuurd

25 July 2018
De Belastingdienst heeft alle definitieve berekeningen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) verstuurd. Wie nog geen definitieve berekening heeft ontvangen, heeft ook geen recht op het LIV.

Fiscus wil meer schijnconstructies aanpakken

03 July 2018
De Belastingdienst gaat nog dit jaar bij minstens honderd opdrachtgevers in verschillende sectoren controleren of daar sprake is van schijnzelfstandigheid.

Voorkom belastingrente, wijzig de voorlopige aanslag!

20 June 2018
De aangiften inkomstenbelasting voor het jaar 2017 zijn in grote aantallen alweer ingediend. Vooral particulieren hebben hun plicht al gedaan. Ondernemers hebben meestal iets meer tijd nodig.

Fiets van de zaak

04 June 2018
Nieuwe regeling fiets van de zaak vanaf 2020

Maak tijdig bezwaar tegen WOZ-beschikking

15 March 2018
Eind februari zijn door de gemeenten de nieuwe WOZ-beschikkingen voor het jaar 2018 verzonden. Deze beschikkingen bevatten de WOZ-waarde van onroerende zaken naar de peildatum 1 januari 2017.

LKV vanaf 2018

06 March 2018
Heeft u ouderen of personen met een arbeidsbeperking in dienst?

Voorlopige aanslag 2018 ontvangen?

23 January 2018
Hebt u een voorlopige aanslag gekregen en is het bedrag te hoog? Of de teruggave te laag?

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 2018

14 March 2017
Per 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet DBA.

Openstaande vorderingen? Let op de hierin begrepen omzetbelasting!

13 March 2017
Op 1 januari 2017 is er een wijziging gekomen voor het terugvragen van omzetbelasting in niet-betaalde vorderingen. De aanpassing leidt ook tot lagere admnistratieve lasten. U hoeft namelijk geen afzonderlijk schriftelijk verzoek meer te doen, maar kunt de desbetreffende omzetbelasting gewoon in de reguliere aangiften terugvragen.

Beëindig de pensioenopbouw in eigen beheer in 2016

20 December 2016
Bouwt u nog pensioen in eigen beheer op? De wet verandert: vanaf 1 april 2017 is dit niet meer toegestaan.