Voorkom belastingrente, wijzig de voorlopige aanslag!


Lees meer


Voorkom belastingrente, wijzig de voorlopige aanslag!

20 juni 2018
De aangiften inkomstenbelasting voor het jaar 2017 zijn in grote aantallen alweer ingediend. Vooral particulieren hebben hun plicht al gedaan. Ondernemers hebben meestal iets meer tijd nodig.

Verwacht u dat u belasting moet bijbetalen, dan kan het slim zijn om dat nu al te melden bij de Belastingdienst. Zeker als er sprake is van een onderneming die middels een besloten vennootschap wordt gedreven.

Als de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over het jaar 2017 te laag is, zal naar aanleiding van de ingediende aangifte alsnog belasting moeten worden betaald. Over deze bijbetaling wordt belastingrente in rekening gebracht. Er wordt geen belastingrente berekend als de aangifte voor 1 april 2018 is ingediend. Echter, dat is voor ondernemers vaak niet haalbaar.

U kunt de belastingrente beperken door de Belastingdienst nu te verzoeken een aanvullende aanslag op te leggen. Weliswaar wordt er dan wel belastingrente in rekening gebracht, maar de periode waarover de rente wordt berekend, wordt door het verzoek beperkt. De belastingrente wordt namelijk berekend over de periode vanaf 1 juli 2018 tot zes weken na de dagtekening van de op te leggen aanslag.

Hoe eerder de (aanvullende) aanslag wordt opgelegd, hoe minder rente dus verschuldigd is. Een spoedig verzoek is zeker voor een besloten vennootschap aan te raden, aangezien de belastingrente voor de vennootschapsbelasting 8% is. Voor de inkomstenbelasting is die ('slechts') 4%.

Meer weten? Neem contact met ons op contactformulier