Laat uw herinvesteringsreserve (HIR) niet vrijvallen


Lees meer


Laat uw herinvesteringsreserve (HIR) niet vrijvallen

09 november 2018
Heeft u een herinvesteringsreserve gevormd? Ga dan na of de herinvesteringstermijn van drie jaar in 2018 verloopt. Indien u tegen het einde van de termijn zit dan moet u een herinvestering doen anders valt de herinvesteringsreserve vrij in de winst en bent u hierover belasting verschuldigd.

Timmer-Aalten Tip:

Gaat u het dit jaar niet meer redden om een herinvestering te doen? Ga dan na of u in aanmerking komt voor verlenging van de termijn voor het aanhouden van een herinvesteringsreserve. De Belastingdienst is hiertoe in uitzonderlijke gevallen bereid.


Neem contact op met Timmer-Aalten Accountant & Adviseurs