Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 2018


Lees meer


Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 2018

14 maart 2017
Per 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet DBA.

Over de Wet DBA bestaat veel onrust en onzekerheid bij zzp'ers en opdrachtgevers. Daarom heeft het kabinet besloten om de handhaving van de Wet DBA op te schorten tot 1 januari 2018. Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen in die periode geen boete of naheffing. Deze tegemoetkoming geldt niet voor evidente kwaadwillenden. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht moet worden aangepast om beter aan te sluiten op de praktijk. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.